Hlavní / Vřed

Umístění orgánů u lidí (foto). Lidské vnitřní orgány: uspořádání

Vřed

Znát strukturu a umístění vnitřních orgánů je nesmírně důležité. Dokonce i když tuto záležitost nezkusíte důkladně, pak alespoň povrchní pochopení toho, kde a jak se tento nebo ten orgán nachází, pomůže rychleji se orientovat v podobě bolesti a současně reagovat správně. Mezi vnitřními orgány jsou orgány hrudní a pánevní dutiny a orgány lidské břišní dutiny. Jejich umístění, schémata a obecné informace jsou uvedeny v tomto článku.

Orgány

Lidské tělo je komplexním mechanismem, který se skládá z obrovské škály buněk, které tvoří tkáně. Ze svých oddělených skupin se získávají orgány, které se obvykle nazývají vnitřními, protože umístění orgánů v osobě je uvnitř.

Mnoho z nich je známo téměř všem. A ve většině případů, když někde někdo nemocí, lidé obvykle nevědí, co je uvnitř nich. Přesto, i když je uspořádání lidských orgánů známo pouze povrchně, v případě onemocnění tyto znalosti výrazně zjednoduší vysvětlení lékaři. Také doporučení druhého z nich budou srozumitelnější.

Organový systém a přístroj

Pojem systém znamená specifickou skupinu orgánů, které mají anatomický a embryologický vztah, a zároveň plní jednu funkci.

Na druhé straně zařízení, jehož orgány jsou úzce propojené, nemá žádný vztah vlastní systému.

Splanchnology

Studium a uspořádání orgánů u člověka je považováno za anatomii ve zvláštní sekci nazvané splanchnology, studie vnitřností. Mluvíme o strukturách, které jsou v tělních dutinách.

Především jsou to orgány lidské břišní dutiny, které se podílejí na trávení, jejichž umístění je následující

Dalšími jsou močové, močové a pohlavní systémy. Úsek také studuje endokrinní žlázy umístěné vedle těchto systémů.

Vnitřní orgány také zahrnují mozek. Hlava je umístěna v lebce a páteřním kanálem v páteřním kanálu. Avšak v mezích uvažovaného úseku se tyto struktury nebudou studovat.

Všechny orgány se objevují ve formě systémů, které fungují s plnou interakcí s celým organizmem. Existují systémy dýchacího, močového, zažívací, endokrinní, reprodukční, nervózní a další.

Umístění orgánů u lidí

Jsou v několika definovaných dutinách.

Takže v hrudníku, nacházející se v hranicích hrudníku a horní membrány, jsou další tři. Je to pelikard se srdcem a dvěma pleurálními z obou stran s plícemi.

V břišní dutině jsou ledviny, žaludek, většina střev, jater, pankreasu a dalších orgánů. Jedná se o trup umístěný pod membránou. Zahrnuje břišní a pánevní dutiny.

Břišní je rozdělen na retroperitoneální prostor a peritoneální dutinu. Panva obsahuje vylučovací a reprodukční systémy.

Pro podrobnější porozumění umístění lidských orgánů, níže uvedená fotografie slouží jako doplněk k výše uvedenému. Na jedné straně jsou dutiny a na druhé straně hlavní orgány, které jsou v nich.

Struktura a uspořádání lidských orgánů

Jsou uspořádány ve dvou kategoriích: duté nebo trubkové (například střeva nebo žaludek) a parenchymální nebo husté (například pankreas nebo játra).

První ve svých trubkách mají několik vrstev, které se také nazývají skořápky. Uvnitř je lemováno sliznicí, která hraje hlavně ochrannou funkci. Většina orgánů na něm má záhyby s výrůstky a zářezy. Existují však i zcela hladké sliznice.

Dále přichází submukóza, která se skládá z pojivové tkáně a je mobilní.

Kromě nich existuje svalová vrstva s kruhovými a podélnými vrstvami oddělenými pojivovou tkání.

Na lidském těle jsou hladké a pružící svaly. Hladké - převládají v dýchací trubici, močových orgánech. V zažívací trubici jsou v horní a dolní části umístěny pružící svaly.

V některých skupinách orgánů je další obálka, kde procházejí cévy a nervy.

Všechny složky trávícího ústrojí a plic mají serózní membránu, která je tvořena pojivovou tkání. Je hladký, díky čemuž je klouzání lehce klouzavé.

Parenchymální orgány, na rozdíl od předchozích, nemají dutinu. Obsahují funkční (parenchyma) a spojivovou (stroma) tkáň. Buňky provádějící hlavní úlohy tvoří parenchym a měkká kostra orgánu je tvořena stromem.

Mužské a ženské orgány

S výjimkou pohlavních orgánů je umístění lidských orgánů - mužů i žen - stejné. V ženském těle jsou například vagina, děloha a vaječníky. U mužů - prostaty, semenných váčků a tak dále.

Kromě toho jsou mužské orgány zpravidla větší než orgány ženského pohlaví a vážou více. Ačkoli se samozřejmě také nachází opačně, když ženy jsou velké formy a muži jsou malí.

Rozměry a funkce

Umístění lidských orgánů má své vlastní charakteristiky a jejich velikost. Nadledvinky například vystupují z malých a střev od velkých.

Jak je známo z anatomie a ukazuje výše uvedené umístění lidských orgánů, celková hmotnost vnitřních orgánů může být asi dvacet procent celkové tělesné hmotnosti.

Při výskytu různých onemocnění se velikost a hmotnost mohou snížit i zvýšit.

Funkce orgánů jsou různé, ale navzájem úzce souvisí. Mohou být srovnávány s hudebníky, kteří hrají své nástroje pod vedením dirigenta - mozku. V orchestru nejsou zbyteční hudebníci. Stejně tak v lidském těle neexistuje žádná nadbytečná struktura a systém.

Například v důsledku dýchání, trávicího a vylučovacího systému dochází k výměně mezi vnějším prostředím a tělem. Sexuální orgány poskytují reprodukci.

Všechny tyto systémy jsou životně důležité.

Systémy a přístroje

Zvažte společné rysy jednotlivých systémů.

Kostra je muskuloskeletální systém, který zahrnuje všechny kosti, šlachy, klouby a somatické svaly. Ovlivňuje jak část těla, tak pohyb a pohyb.

Umístění orgánů v lidském kardiovaskulárním systému zajišťuje pohyb krve žíly a tepny, naplnění buněk kyslíkem a živinami na jedné straně a odstranění oxidu uhličitého z jiných látek z těla na straně druhé. Hlavním orgánem je srdce, které neustále pumpuje krev přes nádoby.

Lymfatický systém se skládá z cév, kapilár, kanálků, kmenů a uzlin. Při nízkotlaké lymfě se trubice pohybují a zajišťují stažení odpadu.

Všechny lidské vnitřní orgány, jejichž uspořádání je uvedeno níže, jsou regulovány nervovým systémem, který se skládá z centrálních a periferních částí. Hlavní součástí míchy a mozku. Periferie se skládá z nervů, plexů, kořenů, ganglií a nervových zakončení.

Funkce systému jsou vegetativní (zodpovědné za přenos impulzů) a somatické (spojení mozku s kůží a IDP).

Smyslový systém hraje hlavní roli při fixaci reakce na vnější podněty a změny. Zahrnuje nos, jazyk, uši, oči a kůži. Jeho výskyt je důsledkem nervového systému.

Endokrinní, spolu s nervovým systémem, reguluje vnitřní reakce a pocity prostředí. Je to z její práce emoce, duševní činnost, vývoj, růst, puberta.

Hlavními orgány v něm jsou štítná žláza a pankreas, varlata nebo vaječníky, nadledviny, epifýza, hypofýza a thymus.

Reprodukční systém je zodpovědný za reprodukci.

Močový systém je zcela v pánevní dutině. Stejně jako předchozí se liší podle pohlaví. Potřeba systému je odstranit toxické a cizí sloučeniny, přebytek různých látek močí. Močový systém se skládá z ledvin, močové trubice, močového měchýře a močového měchýře.

Trávicí systém je vnitřní orgány osoby nacházející se v břišní dutině. Jejich rozložení je následující:

Jeho funkcí, logicky odvozená od jména, je extrahovat a dodávat živiny do buněk. Umístění lidských břišních orgánů dává obecnou představu o procesu trávení. Skládá se z mechanického a chemického zpracování potravin, absorpce, dělení a vylučování odpadu z těla.

Dýchací systém se skládá z horního (nazofaryngu) a dolního (hrtanu, průdušek a průdušnice) oddělení.

Imunitní systém je obranou těla proti nádorům a patogenům. Skládá se z brzlíku, lymfatického tkáně, sleziny a lymfatických uzlin.

Kůže chrání tělo před teplotními extrémy, sušením, poškozením a pronikáním patogenů a toxinů do něj. Skládá se z kůže, hřebíků, vlasů, mazových a potních žláz.

Vnitřní orgány - základ života

Můžeme říci, že jsou základem života. Bez dolních nebo horních končetin je těžké žít, ale stále je to možné. Ale bez srdce nebo jater nemůže člověk vůbec žít.

Existují tedy orgány, které jsou životně důležité, a pokud jsou ty, bez nichž je život obtížný, je to nicméně možné.

Současně některé z prvních součástí mají spárovanou strukturu a bez jedné z nich se celá funkce přenáší na zbytek (například ledviny).

Některé struktury jsou schopné regenerovat (jde o játra).

Příroda obdařila lidské tělo složitým systémem, ke kterému musí pečlivě zacházet a zachovávat to, co mu bylo věnováno ve stanoveném čase.

Mnoho lidí zanedbává nejzákladnější věci, které udržují tělo v pořádku. Kvůli tomu, že je před časem, přichází do havarijní situace. Objeví se nemoci a člověk umře, když nedělal vše, co měl udělat.

Umístění lidských vnitřních orgánů

Orgány našeho těla mají svou strukturu a umístění. Znalost umístění tohoto nebo tohoto orgánu vám pomůže pochopit, co vás bolí. A pak jděte na příslušného lékaře k řešení zdravotních problémů. Všechny systémy našeho těla jsou silně propojené. Chcete-li pochopit, co a kde se nachází, vám naše schémata pomohou. S nimi bude místo vnitřních orgánů člověka dlouho zůstat ve vaší paměti.

Tři dutiny těla

Lidské tělo je rozděleno na tři dutiny - hrudní, břišní a pánevní. Hrudník z břišní dutiny odděluje membránu. Jedná se o speciální sval, který rozšiřuje plíce. Obvykle studium vnitřních orgánů začíná shora dolů. A prvním orgánem na této cestě je štítná žláza. Je umístěn v oblasti krku pod Adamovým jablkem. Umístění jeho lokalizace však nelze považovat za trvalé, protože může měnit její velikost. Existují také případy jeho opomenutí.

Hrudní dutina

Orgány hrudní dutiny zahrnují srdce, plíce, průduchy a thymus žlázu. Každá z nich má své vlastní umístění a funkci. Níže jsou uvedeny uvedené orgány.

Srdce

Srdce je hlavním prvkem kardiovaskulárního systému. Jeho činnost zajišťuje pohyb krve v plavidlech. Místo tohoto orgánu je za žebry nad bránicí. Srdce se nachází mezi plicemi, ale jeho poloha vzhledem k středové čáře těla je asymetrická. Dvě třetiny orgánu jsou na levé straně a jedna třetina je vpravo. Je pozoruhodné, že tvar srdce u lidí není stejný. Ovlivňuje pohlaví, věk, postavu, životní styl, zdraví atd.

Plíce

Při zkoumání polohy vnitřních systémů a orgánů člověka se obracíme k plicím. Jejich hlavním úkolem je regulace respiračního systému. Prakticky vyplňují celou hrudní dutinu umístěnou blíže k zadní části. Plic mohou změnit jejich velikost v závislosti na fázích našeho dýchání. Jejich tvar připomíná zkrácený kužel. Horní část plic je směrována do supraclavikulární fossy. A jejich spodní část spočívá na kopulovité membráně.

Bronchi

Průdušky jsou velmi podobné větvi stromů. Jsou umístěny uvnitř plic. Tam tělo vidle a tvoří bronchiální strom. Levý bronch se liší od pravého, protože je delší, tenčí a méně vertikální. Toto tělo je také rozděleno do objednávek:

 • 1. řádu - lobární extrapulmonární průduchy;
 • 2. řádek - segmentální extrapulmonární bronchy;
 • 3-5 poradí - segmentální a subsegmentální intrapulmonární průduchy;
 • 6-15 pořadí - malé intrapulmonární průduchy.

Thymusová žláza

V horní části hrudníku je mízní žláza. Získalo jméno pro vzhled, který se podobá dvouvláknové vidličce. Po dlouhou dobu zůstalo tělo tajemné a špatně pochopené. Ale nyní lékaři zjistili, že tato žláza je zodpovědná za imunitní systém těla.

Břišní dutina

Následující orgány jsou umístěny v břišní dutině:

 • Žaludek
 • Pankreasu,
 • Játra
 • Žlučník,
 • Slezina,
 • Intestujte
 • Ledviny,
 • Nadledvinky.

Žaludek

Umístění žaludku je vlevo pod membránou. Orgán má tvar vaku. Jeho struktura umožňuje snadnou změnu velikosti, protože plnost těla se neustále mění. Žaludek hromadí jídlo a produkuje jeho původní trávení. Žaludeční šťáva mu pomáhá vyrovnat se s tímto úkolem.

Pankreasu

Dále se nachází pankreas. Je umístěn za spodní částí žaludku. Mezi jeho funkce patří zajištění výměny tuků, bílkovin a sacharidů. Jedná se o velmi velkou žlázu s funkcemi vnitřní a vnější sekrece.

Játra

Játra jsou umístěna vpravo nahoře, těsně pod membránou. Je to nesmírně důležité tělo, které čistí tělo. Skládá se ze dvou lalůček - vlevo a vpravo. Správný je mnohem větší než ten levý. Játra neutralizují cizorodé látky, které vstupují do těla trávicí soustavou. Poskytuje příjem glukózy, reguluje metabolismus lipidů a poskytuje mnoho užitečných funkcí.

Žlučníku

Žlučník se nachází v dolní části jater. Přesněji v pravé podélné drážce. Žlučník má tvar vaku, jehož velikost je srovnatelná s kuřecím vejcem. Orgán je naplněn žlučou, která jde přímo z jater a podílí se na celkovém trávení. V močovém měchýři je žluč koncentrována a pohybuje se dále do dvanácterníku.

Slezina

Za břichem, v levém horním rohu břišní dutiny, je slezina. Ve formě vypadá jako podlouhlá hemisféra. Tělo je zodpovědné za imunitní systém a také vykonává funkci tvorby krve. Také slezina využívá defektní krevní buňky.

Intestujte

Črevo se nachází v dolní části břišní dutiny pod žaludkem. Jedná se o dlouhou skládanou trubku. Začíná to tenkým střevem, které pak proniká do tlustého střeva. Tlusté střevo naopak končí konečníkem. 70% imunitních buněk se nachází přesně ve střevě, a proto celkové zdraví člověka závisí na jeho dobrém fungování.

Ledviny

Obličky jsou spárovaným vnitřním orgánem člověka. Jejich tvar připomíná fazole. Tyto orgány se podílejí na urogenitálním systému. Jejich lokalizace - bederní oblast, po stranách, za stěnou listu peritonea. Velikost pravé ledviny je zpravidla menší než velikost levého. Mezi hlavní funkce ledvin patří tvorba a vylučování moči.

Nadledviny

Tento orgán dostal své jméno přesně kvůli své poloze. Nadledviny jsou umístěny přímo na vrcholu ledvin. Jsou spárované žlázy endokrinního systému. Jejich funkce zahrnují regulaci metabolismu, adaptaci na stresové situace atd.

Orgány velké a malé pánve

U žen a mužů je struktura pánve odlišná. Existuje jeden velký společný orgán - močový měchýř. Je umístěn v dolní části pánve. Je to duté tělo, které hromadí moč. Bublina hraje jednu z hlavních rolí v močovém systému.

Panvové orgány u žen

Mezi ženskými orgány v pánvi patří:

 • Vagina Během práce vykonává funkci narozeného kanálu. Uvnitř pochvy je mnoho záhybů, je pokryta sliznicí. Tato struktura umožňuje tělu silně se protáhnout, což zjednodušuje narození dítěte do světa.
 • Vaječníky. Vaječníky jsou spárovaný orgán, který se nachází na bocích ve velmi spodním břicho ženy. Tvar pytlů připomíná, uvnitř obsahují vejce. Ve vaječnících se produkují ženské pohlavní hormony, progesteron a estrogen.
 • Děloha. Umístil v centru pánve, připomíná hrušku. Jeho účelem je nést ovoce. Stěny dělohy se skládají z mnoha svalů, které rostou s plodem. Během práce začínají ostře kontrahovat a tlačit dítě do původního kanálu.
 • Děložní trubice. Jeden konec je připojen k děloze, druhý k vaječníkům. Přes trubičky se vajíčka přesouvají do dělohy.
 • Cervix. Je to spodní část dělohy, která připevňuje dutinu k pochvě. Během těhotenství krk spolehlivě zavře vstup do dělohy, v době narození se otevírá.

Panvové orgány u mužů

Mezi mužské pánve patří:

 • Prostatická žláza. Nachází se pod močovým měchýřem. Prostřednictvím této žlázy prochází jak ejakulační tok, tak také začíná uretry. Funkce prostaty zahrnuje sekreci zvláštního tajemství spermie.
 • Bubliny semen. Jsou spárované tělo. Umístil na zádech a straně močového měchýře, stejně jako na prostatu. Sérum vezikuly produkují fruktózu, což je velmi důležité pro udržení správné kvality spermií.
 • Varlata Umístěno uvnitř šourku. Vyrábějí testosteron (mužský pohlavní hormon), stejně jako spermie.

Závěr

Znát umístění našich vnitřních orgánů je mnohem jednodušší, abychom pochopili, jaký je zdroj bolesti. Při vyšetření můžeme poskytnout přesnější informace o naší bolesti. A to zase urychlí formulování přesné diagnózy. Díky včasné identifikaci problému je snadnější a rychlejší vyřešení.

Struktura a funkce lidského těla

Lidské tělo je charakterizováno skutečností, že všechny jeho složky jsou neoddělitelně spojeny.

Fungování jednoho orgánu je nemožné bez ostatních.

Lidské tělo je jedinečný mechanismus, koordinovaný a dokonalý.

Každý musí mít znalosti o své struktuře, pomůže v každé oblasti činnosti a každodenním životě.

Lidská struktura

Struktura lidského těla je poměrně složitá, má mnoho vlastností a vlastností. Lidé jsou jedineční především proto, že jsou schopni provádět vyšší nervovou aktivitu, to znamená, že mají inteligenci. Existuje několik systémů, které zajišťují hladké fungování lidského těla.

Vnitřní uspořádání orgánů

Vnitřní struktura lidského těla - to jsou orgány, které plní různé důležité funkce. Oddělují se od vnějšího prostředí kůží. Příkladem některých z nich je mozek, srdce, plíce, žaludek, ledviny a další.

Vnější struktura

Zvenčí člověk rozdělí hlavu, krk, horní a dolní končetiny, tělo. Ten má zad, hruď a břicho.

Body systémy

Všechny orgány jsou sestaveny do samostatných systémů, které pomáhají při klasifikaci a systematizaci lidské struktury. To usnadňuje studium struktur a jejich funkcí v těle. Jsou rozlišovány následující systémy:

 1. Muskuloskeletální systém je zodpovědný za pohyb a přijetí jakéhokoli možného místa ve vesmíru tělem. Systém se skládá z kostní kostry, vazů, šlach, svalů.
 2. Kardiovaskulární systém je zodpovědný za přepravu krve po celém těle. To poskytuje tkáně s kyslíkem a živinami.
 3. Trávicí ústrojí pohlcuje vitamíny, mikroelementy, bílkoviny, tuky a sacharidy z jídla. Je nezbytné vyrábět energii, bez níž není možné provádět žádné akce.
 4. Orgány dýchacího systému odstraňují oxid uhličitý, nasytí krev kyslíkem, který se nese po celém těle.
 5. Nervový systém je centrální a periferní, zodpovídá za fungování celého organismu, shromažďuje informace od vnějšího světa a zpracovává je.
 6. Endokrinní žlázy jsou zodpovědné za udržování homeostázy uvnitř osoby.
 7. Genitální orgány jsou zodpovědné za reprodukci, močové orgány - pro odběr biologických tekutin.

Také kůže je oddělena, která chrání vnitřek před nepříznivými vnějšími faktory, je zodpovědná za estetickou funkci.

Centrální nervový systém a mozek

Lidský centrální nervový systém je mozek a mícha. Hlavní věc, kterou tyto strukturní útvary zodpovídají, je formace reflexů, duševní aktivity, mentálních funkcí, motorické a senzorické citlivosti.

Hlavním orgánem našeho těla je mozek. Je umístěn v bedně, má složitou strukturu. Schematically, můžete vybrat 3 oddělení: polokouli, cerebellum, most. Mozek zpracovává informace, které člověk přijímá z prostředí, čímž vytváří impulzy odezvy. Díky němu jsou lidé schopni přemýšlet, porozumět řeči, zažít emoce, vykonávat jakoukoli činnost, a to jak duševní, tak i pracovní.

Z mozku pocházejí nervové kmeny, které se rozdělují na menší větve po celém těle, což zajišťuje shromažďování informací z vnějšího světa.

Hrudní orgány

V hrudní dutině je řada životně důležitých útvarů. Jedním z nejdůležitějších je srdce. Je umístěn téměř ve středu hrudníku, lokalizace se nachází za střední třetinou hrudní kosti. Velikost srdce se rovná velikosti ruky se zaťatou pěstí.

Svalová tkáň je velmi silná, buňky jsou propojeny mosty a vytvářejí něco jako web. Tato struktura poskytuje elektrickou vodivost a kontrakci srdce. Tělo zajišťuje krevní oběh, přijímá venózní krev z cév, saturuje je kyslíkem a přeměňuje ho na arteriální krev. Ta druhá, prostřednictvím srdečního tepu, zajišťuje dodávku kyslíku a živin do všech systémů a orgánů osoby.

Také v hrudi jsou průdušky a plic. Ty jsou spárovaný orgán, zabírají většinu prostoru dutiny. Každý plic se skládá z velkých laloků: vlevo 2, vpravo 3.

Podíl je rozdělen na menší formace, v jejichž struktuře jsou alveoly - speciální bubliny, které provádějí výměnu plynu. Alveoly nasýti krev kyslíkem, zajistí vylučování oxidu uhličitého. Tyto struktury jsou tvořeny rozvětvením průdušek.

Ty jsou velké kmeny, které pronikají do plic přes tzv. Bránu, kde se začnou rozdělovat na menší útvary. Přirozené průduchy jsou lidské dýchací cesty.

Dalším orgánem umístěným v hrudníku je průdušnice. Vzniká z hrtanu, odkud odlétá dolů a proniká do průdušek.

Souběžně s jícnem, který má několik anatomických křivek, je to svalová trubice, která umožňuje průchod potravinového bolusu k dalšímu trávení v žaludku.

Druhý je orgánem imunitního systému, který postupně atrofuje s věkem. U osob starších 16-18 let existují pouze zbytky thymusu.

Břišní orgány

Orgány břišní dutiny zajišťují trávení jídla a tvorbu fekálních zbytků. Z hrudníku jsou odděleny membránou. Orgány hrudní dutiny jsou následující:

 1. Žaludek je dutá forma, která pochází z jícnu. Žaludek je zodpovědný za absorpci aminokyselin, má šťávu, která kromě své trávicí funkce provádí dekontaminaci zpracovaných zpracovaných potravin.
 2. Poté dochází k přechodu na tenké střevo, skládající se ze tří úseků - duodena, jejunum a ileum. Tyto orgány se podílejí na trávení potravy, absorpci aminokyselin a sacharidů. Také v tenkém střevě začne vznikat žluč.
 3. Další je dvojtečka. Jeho oddělení jsou následující: cékum s přívěskem, příčný čár, sestupný tlustý čár a sigmoidní tlustá střeva. Velká část konečníku končí. V tomto těle je konečná absorpce živin a absorpce vody. Z potravinové kaše se vytvářejí fekální hmoty, které jsou vyloučeny z těla konečníkem konečníku.
 4. Také v břišní dutině jsou játra, slinivka a slezina. Tyto struktury jsou zodpovědné za metabolismus, tvorbu krve a výměnu žluči. Játra se nacházejí pod pravým obloukem, pankreasem - vlevo. Slezina sousedí s pankreasem dolů.
 5. V bočních částech břišní dutiny jsou ledviny, které jsou párovými formacemi. Nad nimi se nacházejí sekreční žlázy - nadledviny, které jsou velmi malé velikosti. Močovody procházejí z ledviny do močového měchýře. Hlavní funkcí je tvorba moči, která vstupuje do močového měchýře a je vyloučena.

Kromě toho jsou v břišní dutině také velké a malé krevní cévy, lymfatické uzliny, nervové kmeny a plexusy, je zde také epiplon, který zajišťuje udržení všech formací na jejich místech. Zároveň chrání vnitřní struktury před traumatickými účinky.

Tkáňové oddělení

Orgány panvové dutiny mají své vlastní charakteristiky. Zde muži a ženy mají své vlastní rysy. Mezi obecně - přítomnost močového měchýře, močové trubice a konečníku. První je zodpovědná za močení, druhá za defekaci.

Rozdíly u žen

U samice v pánvi jsou děloha, vaječníky, které jsou spojeny s první pomocí vejcovodů. Také zde je vagina, puppy, vulva, klitoris.

Orgány tvoří genitální systém žen, které jsou zodpovědné za reprodukci, produkci hormonů, těhotenství.

Rozdíly u mužů

U mužů, v pánvi jsou semenné váčky, vas deferens, prostata, varlata a penis. Tyto struktury jsou zodpovědné za tvorbu spermií, reprodukci, funkci endokrinních žláz, provádění mužských pohlavních hormonů.

Užitečné informace

Každý člověk je jedinečný a nenapodobitelný. Současně se často vyskytují různé anomálie - například zdvojnásobení orgánu, změna jeho tvaru a velikosti. Překvapení je způsobeno skutečností, že často zůstává nepostřehnutelná a v žádném případě neovlivňuje zdravotní stav.

Potenciál a vytrvalost těla je úžasný, zároveň křehký a silný. Biologové a lékaři zjistí odpovědi na velké množství tajemství lidského těla. Práce v této oblasti probíhají.

Jak můžete vidět, struktura lidského těla je zároveň jednoduchá a složitá. Výzkumníci stále nemohou zcela odhalit všechna tajemství těla. Osoba je schopná provádět vyšší nervovou aktivitu v důsledku mozkové kůry, která není dostupná pro jiné druhy.

Z těchto důvodů je důležité, aby lidé měli alespoň obecné znalosti o své struktuře, což pomůže po celou dobu jejich života, zejména pokud jde o kontrolu jejich vlastního zdraví.

Anatomické lekce: umístění břišních orgánů u lidí

Možná se nám svět zdá pro nás přitažlivější, kdybychom měli příležitost vidět, co z nás zůstává skryto. Člověk je nejzajímavější a nejkomplexnější organismus na planetě. Je schopen provádět několik funkcí současně. Každé tělo v nás má své vlastní odpovědnosti a spolupracuje harmonicky. Například: srdce pumpuje krev, mozek produkuje proces, který umožňuje myšlení. Abychom pochopili své tělo dobře, musíme vědět, jaké je umístění břišních orgánů.

Vnitřní orgány břicha

Anatomie břicha je obvykle rozdělena na 2 části: vnější a vnitřní.

Externí odkazuje na:

 • hlava,
 • krk,
 • hrudníku
 • torzo,
 • horní a dolní končetiny.

K druhému:

Struktura břišní dutiny je poměrně složitá - jedná se o orgány břišní dutiny, které se nacházejí pod membránou a tvoří její části:

 • přední stěna peritonea,
 • části svalů
 • široké břišní svaly
 • bederní část.

Počet lidských břišních orgánů zahrnuje:

 • žaludek,
 • slezina,
 • žlučníku,
 • lidských střev.

Podívejme tedy podrobně na to, jaká je lokalizace vnitřních orgánů osoby v břišní dutině, jaký je jejich vzhled a funkčnost.

Dříve jsme připomenout, že v žaludku, jater, slinivky břišní, žlučníku, ledviny, nadledvinky sleziny a střev - všechny složky břišních orgánů. Co je každý z nich?

Žaludek je tzv. Sval, který je umístěn vlevo pod membránou (na obrázku níže je znázorněn diagram žaludku). Tato složka lidského gastrointestinálního traktu má tendenci k roztažení, v normálním stavu je jeho velikost 15 cm. Když je naplněna jídlem, může tlačit na pankreas.

Jednou z hlavních funkcí je trávení jídla, které používá žaludeční šťávu. Většina lidí má problémy se žaludkem, jedním z hlavních onemocnění je gastritida, která má následující příznaky:

 • špatný dech,
 • pálení žáhy
 • břišní distenze,
 • časté pálení.

Pankreas je umístěn pod žaludkem, podílí se na tvorbě enzymů, poskytuje metabolismus bílkovin, tuků a uhlohydrátů. Také žláza vylučuje inzulín do krve. Je-li produkce tohoto hormonu narušena, osoba vyvine onemocnění - cukrovku. Hlavní příznaky této patologie mohou být:

 • stálou žízeň
 • časté močení,
 • pot potrvá sladkou chuť.

Pokud dojde k poruchám funkce pankreatu, trpí celý lidský gastrointestinální trakt. Velikost žlázy je v průměru asi 22 cm. Jeho hlavu je největší část, jejíž velikost je 5 cm, její tloušťka je až 3 cm.

Symptomy poruchy pankreatu a lidského gastrointestinálního traktu mohou být:

 • třesoucí se v žaludku
 • nevolnost
 • plynatost (uvolňování plynů),
 • bolest v břiše v hypochondriu,
 • ztráta chuti k jídlu.

Během dne vytváří pankreas 2 litry pankreatické šťávy (je to desetkrát více, než je nutné pro normální trávení jídla).

Žlučník je malý orgán hruškovitého tvaru, který se nachází v osobě v oblasti pravého hypochondria (spodní okraj oblouku vpravo). Je umístěn pod játry.

V žlučové žluči se hromadí žluč, což se vnějšími znaky podobá viskózní kapalině zeleného odstínu. Bublina má tenkou stěnu.

Navzdory skutečnosti, že velikost bubliny je velmi malá, hraje v těle velmi důležitou roli. Když dojde k porušení jeho práce, člověk má na pravé straně pocit nevolnosti, zvracení a bolesti. Tyto příznaky mohou rovněž indikovat průběh onemocnění, jako je vřed.

Také v oblasti peritoneu jsou ledviny - spárovaný orgán. U lidí se nacházejí v dolní části zadní části peritonea. Levá ledvina je mírně větší a nad pravou ledvinou, která se považuje za normu.

Takže jak vypadá tělo? Ledviny vypadají jako fazole. V průměru mají parametry 12 cm, váha je asi 160 g. Pro tělo hrají velmi významnou roli - pomáhají tok moči. Ve zdravém stavu člověk může vyrobit jeden až dva litry moči za den.

Když člověk zaznamená změnu barvy moči, může to být signál, že s tímto orgánem jsou problémy. Tam je také bolest v dolní části zad, tělesná teplota stoupá a opuch se objeví. Pozorované tzv. "Vaky pod očima".

Pokud byly výše uvedené příznaky zjištěny, okamžitě kontaktujte odborníka, abyste zabránili akumulaci solí a tvorbě ledvinových kamenů, jakož i dalším komplikacím ve formě zánětlivých procesů. Ledviny vyžadují velkou pozornost!

Lidské nadledviny, stejně jako ledviny, se nacházejí na obou stranách zadní stěny břišní dutiny. Jak se orgány nacházejí, jméno mluví samo o sobě - ​​nad ledvinami. Jejich funkčnost spočívá ve vývoji většiny hormonů, včetně adrenalinu. Regulují metabolismus a pomáhají tělu cítit se pohodlně ve stresových situacích.

Porušení nadledvin může být nadměrné nebo nedostatečné vylučování hormonů. To zvyšuje krevní tlak, snižuje hladinu draslíku, což může vést k akutnímu selhání ledvin. S takovými příznaky stojí za návštěvu endokrinologa.

Slezina je tvarovaná jako fazole. Jeho umístění za žaludkem v levém horním laloku. Jeho parametry: délka -16 cm, šířka - 6 cm, hmotnost - cca 200 g.

Hlavním úkolem je chránit před infekcemi, kontrolovat metabolismus, filtrovat poškozené krevní destičky a červené krvinky. Kvůli zvláštnostem anatomické struktury lidské břicha není nemocná slezina vždycky cítit. Často se stane, že když spustíte člověka, na levé straně je pod bolestí bolest. To znamená, že krev vnikla do celkového krevního oběhu. Tento problém není strašný.

Bolestná a hnusná postava, která dává bederní oblasti, jasně ukazuje, že osoba mohla mít infarkt.

Umístění orgánů v peritoneu je takové, že když slezina dosáhne velmi velké velikosti, je pocit v pravé části v oblasti břicha během palpace. Tyto příznaky mohou doprovázet tuberkulózu. Bolest je nemožná. Bolestná bolest může upozornit na výskyt novotvaru.

Gastrointestinální trakt

Pravděpodobně si všichni položili otázku: "Z čeho sestává gastrointestinální trakt?" Abychom se cítili dobře, potřebujeme energii. Za tímto účelem je trávicí trakt, který zahrnuje mnoho orgánů. Nesprávné fungování jednoho z nich může poškodit zdraví.

Gastrointestinální trakt zahrnuje:

Zpočátku se jídlo přivádí do úst, kde se žvýká, smíchá se se slinami. Žvýkané potraviny získávají houževnatou konzistenci a polykání je pomáhají jazykem. Potraviny se pak krmit dolů.

Krk vypadá jako trychtýř, má ústa a nos. Z toho jsou potravní složky odesílány do jícnu.

Ezofag je nazýván svalovou trubicí. Jeho poloha je mezi hltanem a žaludkem. Sliznice pokrývá jícen, který obsahuje mnoho žláz, které saturají vlhkostí a změkčují potravu, díky níž tiše proniká do žaludku.

Zpracované potraviny ze žaludku se dostávají do střev. A kde je střeva u lidí a jaké funkce jsou mu přiřazeny, budeme dále popisovat.

To je zajímavé! Jak pracujeme: lidská struktura - vnitřní orgány v detailním popisu a uspořádání

Intestujte

Črevo je speciální orgán, který tvoří 2/3 imunitního systému, zpracovává potravu získanou do energie a zároveň produkuje více než dvacet vlastních hormonů. Nachází se v břišní dutině, celková délka je 4 metry. Jeho tvar a struktura se mění podle věku. Anatomicky je tento orgán rozdělen na malé a tlusté střevo.

Průměr tenkého je 6 cm, postupně se snižuje na 3 cm. V průměru velikost tlustého střeva dosahuje 8 cm.

Anatomicky je tenké střevo rozděleno do tří částí:

 • duodenum,
 • hubený
 • ileal.

Duodenum pochází ze žaludku a končí v jejunu. Z žlučníku vstupuje do žluči, z pankreatu - šťávy. Produkuje velké množství žláz, které pomáhají zpracovávat potraviny a chrání je před poškozením a podrážděním kyselou látkou.

Skinny - je asi 2/5 celé délky střeva. Jeho velikost je asi 1,5 metru. Spravedlivý sex je kratší než silná polovina. Když člověk umře, roztahuje se a je asi 2,5 metru.

Ileum je v dolní části tenkého střeva, je mnohem silnější a má vyvinutější cévní systém.

Bolestné příznaky tenkého střeva zahrnují:

 • ztráta hmotnosti;
 • pocit těžkosti v žaludku;
 • akumulace plynů;
 • porucha (volná stolice);
 • bolestivost pupku.

Pokud jde o tlusté střevo, zahrnuje: slepý, tlustá střeva, sigmoid a konečník. Tato část těla má šedavý odstín, délka - 2 metry, šířka - 7 cm. Jeho hlavní funkce jsou: vstřebávání tekutin, pravidelný výdej stolice.

Blind - nejširší část střeva, nazvaná příloha. V něm žijí organismy, které napomáhají životně důležité činnosti střev. Plocha v délce vaku dosahuje 8 cm.

Sloupec je rozdělen na sestupné, příčné a vzestupné. Jeho průměr je 5 cm, délka je 1,5 metru.

Sigmoid - vzniká na začátku pánve a jde napříč - vpravo. V plně tvarované osobě dosahuje přibližně 55 cm.

Přímé - konečné spojení v procesu zpracování potravin tělem. Má takové jméno, protože se neohýbe. Jeho funkčností je akumulace a odstraňování potravinového odpadu. Délka konečníku dosahuje 15 cm.

V konečníku se hromadí produkty defekace, které se vylučují konečníkem.

Pokud se během pohybu střev objeví bolestivé pocity, dochází v krvi k stolici, časté hnojení je nahrazeno zácpou, dochází ke ztrátě tělesné hmotnosti - to je důvod, proč se obrátit na specialistu.

To je zajímavé! Jak jsme postaveni: kostra muže se jménem kostí

Umístění a anatomie lidské břišní dutiny

Břišní orgány se nacházejí pod membránou, nepárový sval odděluje peritoneum od hrudníku.

Pod hranicemi ledvin, žaludku a jater prochází panvovou oblastí. Všechny tyto lidské orgány mají své přesně definované umístění a zvláštní anatomii.

Jaké místo má každé tělo?

V lidské břišní dutině patří orgány, které mají životně důležité funkce: žaludek, malé a tlusté střevo, pankreas, játra, slezina, žlučník, ledviny a nadledviny.

Jejich přesné umístění zobrazuje následující schéma.

Nejblíže k bránici, kousek doleva, je žaludek. Vypadá jako vak, protože je mnohem širší než všechny ostatní části trávicího traktu.

Žaludek má tendenci se roztahovat a růst ve velikosti, což ovlivňuje množství potravin, které do něj spadly.

Další lidský orgán, který je také zapojen do trávicího procesu a produkuje enzymy, tj. Pankreas, zaujímá oblast těsně pod žaludkem. Má velkou velikost.

Čreva mají jiné umístění, což je také zodpovědné za trávení a asimilaci jídla tělem. Tenké střevo probíhá pod žaludkem, vypadá jako daleká, ale zmatená trubice.

Schéma lidské břišní dutiny

Tato část střeva končí v pravé části těla, ze které pochází tlusté střevo.

Leží v břišní dutině ve tvaru kruhu, jde doleva a na konec se stává análním otvorem. Obrázky v článku ukazují přesně, kde jsou umístěny vnitřní orgány trávicího systému.

Dalším orgánem v břišní dutině je játra. Je umístěn pod membránou na pravé straně těla.

Toto tělo, které je pověřené úkolem očistit tělo škodlivých látek, se skládá ze dvou částí. Jeden z nich, levý, je mnohem menší než druhý.

Játra nejen uvolňuje osobu z toxinů, ale také hraje určitou roli v trávení jídla, produkuje tuky a cholesterol, a také dává tělu dextrózu.

Umístění tohoto těla je vidět na fotografii.

V blízkosti jater, nebo spíše pod ním, žlučník zaujímá své místo. V obrysu tento vnitřní orgán člověka připomíná tašku. Je malý, zdá se, že není větší než kuřecí vejce.

Obsah takové bubliny je viskózní kapalina, která má zelenou barvu a je nazývána žluč.

Vstupuje do orgánu z jater a do určité míry ovlivňuje proces trávení. Obrázky ukazují, která zóna břišní dutiny je obsazena žlučníkem.

Za břichem, v hloubce břišní dutiny a trochu doleva, je slezina. Toto uspořádání je způsobeno jeho funkcemi - tvorbou krevních buněk a vznikem imunity. Tento orgán je protáhlý a vypadá jako rovná polokoule.

V úplně jiné oblasti břicha je močový systém. Obličky, spárované vnitřní orgány, mají zvláštní polohu: zabírají bederní oblast od jedné a druhé strany.

Nadledvinky, endokrinní žlázy, jak naznačuje jejich název, jsou na vrcholu ledvin. Obrázky ukazují přesně, které oblasti břišní dutiny jsou obsazeny.

Jaká je jedinečná anatomie břišních orgánů?

Struktura jater, která produkuje žluč a močový měchýř, který ji odstraní, je považován za zvláštní.

První orgán, rozdělený na dvě části srdeční vazbou, má tepny, nervy, kanály a lymfatické cévy. Jsou způsoby, jak proniknout do jater různých látek.

Tento lidský orgán, který provádí očistu těla, je na svém místě fixován pomocí 4 vazy, fúze s membránou a žilkami, přes něž krev proudí do dolní duté žíly.

Anatomie žlučníku umístěného vedle jater je jednoduchá.

Tento břišní orgán má tělo, krk a dno. Objem žlučníku se pohybuje od 40 do 70 cm3.

Někdy se tento orgán vyznačuje takovou strukturou, ve které mírně opouští dno pod okrajem jater a sousedí s břišní stěnou. Obvykle se však žlučník mírně odchyluje dopředu (viz foto).

Výrazné znaky mají anatomii sleziny. Povrch tohoto orgánu břišní dutiny je vybaven "branou", přes kterou dochází k komunikaci s cévami a nervovými vlákny.

Fixace sleziny nastává na úkor 3 vazy a je doplněna krví speciální tepnou nazývanou větev celiakie.

V něm jsou krevní cévy rozděleny do malých tepen, což je důvod, proč se slezina vyznačuje segmentovou strukturou.

Anatomie pankreatu, která se skládá z těla, hlavy a ocasu, je charakterizována jeho nuancemi.

Nejvíce zvláštní je struktura hlavy, ve vzhledu často ve srovnání s hákem.

Obvyklá poloha této části pankreatu je oblast před třetím obratlem bederní páteře.

K hlavě tohoto vnitřního orgánu z jeho ocasu je umístěn kanál pro sekreci pankreatu, který se rozkládá do dvanácterníku. Odhadněte velikost pankreatu pomůže snímkům v článku.

Anatomie vnitřních orgánů odpovědných za trávení jídla je svým způsobem jedinečná. Žaludek, pokud je prázdný, odpovídá objemu půl litru.

V případě potřeby může dosáhnout až 4 litry. Ze spodu se tento orgán dotkne smyčkami tenkého střeva, shora - sleziny a zezadu - žláza, která sekretuje pankreatickou šťávu.

Uvnitř žaludku je vytvořena speciální sekrece obsahující kyselinu chlorovodíkovou, lipázu a pepsin.

Zvláštní struktura zažívacího orgánu mu umožňuje provádět určité pohyby a přeměňovat jídlo na chřipku, která vstupuje do střeva.

Další orgán trávení, duodenum, se vyznačuje specifickou strukturou.

Je to jako smyčka, obklopuje pankreatickou žlázu a je rozdělena na horní, vzestupné, sestupné a horizontální části.

Vzhledem k tomu, že na počátku je dvanáctník dilatován, tato část orgánu se nazývá ampulka. Jaká je anatomie duodena, kterou vidíte na obrázcích.

Existují nějaké rozdíly mezi břišní dutinou u mužů a žen?

Ne každý může pochopit rozdíly ve struktuře břišní dutiny zástupců různých pohlaví. Ve skutečnosti je anatomie orgánů v žaludku stejná pro všechny.

Něco jiného je vidět pouze v různých fázích života. Například v dětství některé oblasti břišní dutiny mají jednu strukturu a při vyrůstání jsou poněkud odlišné.

Ale rozdíly v anatomii některých vnitřních orgánů mohou být způsobeny pohlavím.

V mužské polovině lidstva má břišní dutina jasné hranice a je oddělena od všech ostatních anatomických oblastí.

A u žen není zóna s vnitřními orgány, jako je pankreas, slezina a játra, uzavřena. Faktem je, že skrze vejcovody je žena spojena s děložní oblastí.

A vaginální dutina, jak vyžaduje ženská anatomie, musí s okolím komunikovat zvenčí. Obrázky uvedené v článku vám to pomohou pochopit.

Orgány v lidské břišní dutině jsou pokryty speciální serózní látkou nebo peritoneem, který také obklopuje mužské a ženské vnitřky různými způsoby.

Takový plášť existuje na každé straně orgánu nebo obklopuje jen některé oblasti. Některé oblasti obecně postrádají serózní pokrytí.

Ale nutně obal horní část konečníku a část středu. Také pohlavní a močové orgány jsou vždy mazány peritoneem.

U mužů je serózní membrána pokryta nejen přední plochou konečníku, ale i zadní částí. Také horní část močového měchýře a přední břišní stěna jsou mazány peritoneem.

Výsledkem je, že všichni muži mají rektálně-cystické vybrání, kde je prostor mezi konečníkem a močovým měchýřem.

Pokud jde o ženy, jejich serózní membrána nejprve pokryje povrch konečníku, pak horní část vaginy a dělohy.

Stále nutně mastné peritoneum ženských vnitřních orgánů odpovědných za vylučování moči.

Ukázalo se, že mezi děložní stěnou a konečníkem je vytvořena rektální děložní dutina, která je na obou stranách uzavřena speciálními záhyby.

Na rozdíl od dospělé osoby je peritoneální vrstva dítěte podstatně tenčí. To se vysvětluje skutečností, že děti se narodily se špatně vyvinutým subperitoneálním tukem.

Novorozenci mají vždy tenkou a krátkou žlázu, všechny záhyby a jámy jsou téměř nepostřehnutelné. Budou hlouběji jen tehdy, když je dítě starší.

Takže v břišní dutině je mnoho orgánů odpovědných za určitý proces v těle. Každá z nich zaujímá specifické místo a vyznačuje se svou zvláštní strukturou.

Vnitřní orgány lidské břišní dutiny

Pro každou osobu je důležité znát název vnitřních orgánů a jejich umístění. To je nezbytné pro včasné zjištění onemocnění. V břišní dutině jsou nejdůležitějšími vnitřními orgány: trávicí orgány a močový systém. Peritoneum je prostor v lidském těle, který je v horní části uzavřen membránou. Dno dutiny spadá do oblasti pánve. Orgány břišní dutiny denně zajišťují normální fungování celého lidského těla.

Orgány břišní oblasti a jejich funkce

Peritoneum je dutina s vnitřními orgány, jejíž stěny jsou pokryty sírovou membránou, propuštěny svaly, mastnými tkáněmi a spojovacími tkáněmi. Mesothelium (sirná skořápka) vytváří speciální maziva, která neumožňuje orgánům třepat se navzájem. To chrání osobu před nepohodlí a bolestivostí, za předpokladu, že orgány jsou zdravé.

V břišním prostoru je žaludek, slezina, játra, pankreas, břišní aorty, orgány trávicího traktu a močový systém člověka. Všechny orgány vykonávají svou funkci, což je důležité pro životně důležitou činnost organismu. Vzhledem k tomu, že jejich hlavní rolí je trávení, mluvit o nich obecně, jsou nazývány gastrointestinálním traktem.

Je to důležité! Břišní lis slouží jako ochranná membrána pro celý vnitřní systém orgánů v přední části. Za ochrannou funkci kostí: pánvička a páteř.

Trávicí systém to funguje:

 • strávit potravu;
 • provádí ochrannou a endokrinní funkci;
 • pomáhá absorbovat živiny;
 • řídí proces tvorby krve;
 • odstraňuje toxiny a jed do těla.

Močový systém má dále reprodukční a endokrinní funkci, odstraňuje metabolické produkty z těla.

Charakteristickým rysem mužského a ženského složení břišní dutiny jsou pouze genitálie. Všechny orgány trávicího systému jsou totožné a jsou stejné. Jedinou výjimkou může být vrozená patologie vnitřních orgánů.

Anatomická struktura břišních orgánů

Studium struktury a umístění vnitřností v lidském těle se zabývá vědou o anatomii. Díky ní se lidé mohou naučit lokalizovat vnitřnosti a porozumět tomu, co je bolí.

Žaludek

Dutina sestávající ze svalů, která provádí kumulativní funkci míchání a trávení. U lidí se závislostí na jídle se žaludek zvětší. Umístil mezi jícen a dvanáctník. Díky pulzujícím kontrakcím, které jsou součástí motorické činnosti orgánu, odstraňuje z těla chemikálie, jedy a další škodlivé látky. Tím je zajištěna ochranná (imunitní) funkce.

V žaludečním vaku dochází k rozpadu proteinů a voda se absorbuje. Všechny příchozí potraviny jsou smíšeny a procházejí do střev. Kvalita a rychlost rozkladu jídla závisí na pohlaví a věku osoby, na přítomnosti nebo nepřítomnosti nemoci, kapacitě a pracovní kapacitě žaludku.

Žaludek je hruškovitý. Obvykle jeho kapacita nepřesahuje jeden litr. Při přejídání nebo pohlcení velkého množství tekutiny se zvyšuje na 4 litry. To také změní jeho polohu. Přeplněný orgán může klesnout na úroveň pupku.

Nemoci žaludku mohou být velmi bolestivé, takže musíte být opatrní vůči všem nepříjemným příznakům, které se v něm vyskytují.

Žlučníku

Podává jako dutinu pro akumulaci žluči vylučované játry. Proto je umístěn vedle něj ve speciální fossa. Jeho struktura se skládá z těla, dna a krku. Stěny těla obsahují několik skořápek. Je sírný, slizniční, svalnatý a submukózní.

Játra

Je to důležitá trávicí žláza pro fungování těla. Hmotnost orgánu u dospělého člověka často dosahuje jednoho a půl kilogramu. Je schopen eliminovat jedy, toxiny. Účast na mnoha metabolických procesech. Zabývá se tvorbou krve u budoucího dítěte během období těhotenství matce, asimilací glukózy a cholesterolu a udržováním normálního obsahu lipidů.

Játra mají úžasnou schopnost regenerovat, ale zanedbávané nemoci mohou vážně ohrozit lidské zdraví.

Slezina

Parenchymální lymfatický orgán, umístěný za žaludkem, pod bránicí. To je horní část peritonea. Konstrukce zahrnuje membránový a vážící povrch s předním a zadním pólem. Organ je kapsle plná červené a bílé buničiny uvnitř. Zabývá se ochranou těla před škodlivými mikroorganismy, vytváří průtok krve do budoucího dítěte v děloze a dospělém. Má schopnost obnovit membrány červených krvinek a krevních destiček. Je hlavním zdrojem tvorby lymfocytů. Schopný zachytit a vyčistit bakterie.

Pankreasu

Orgán trávicího ústrojí, ve velikosti nižší než játra. Jeho polohou je retroperitoneální prostor, lehce za žaludkem. Hmotnost dosahuje 100 gramů a délka - 20 centimetrů. Struktura těla vypadá takto:

Pankreas má zvláštnost produkovat hormon zvaný inzulín. Reguluje hladinu glukózy v krvi. Hlavním úkolem těla je produkce žaludeční šťávy, bez níž nelze potravu strávit.

Bez pankreatu člověk nemůže žít, proto bychom měli vědět, které produkty jsou pro tento orgán nejškodlivější.

Tenké střevo

V trávicím systému již není orgán. Vypadá jako zamotaný. Spojuje žaludek a tlusté střevo. U mužů dosahuje sedmi metrů, u žen - 5 metrů. Trubice se skládá z dvojice částí: duodenum, stejně jako ileum, tenký. Struktura prvního oddělení je následující:

Druhá část se nazývá mezenterická část orgánu. Jehla je umístěna v horní části na levé straně, iliaci v dolní části v pravé oblasti peritonea.

Velké střevo

Délka těla dosahuje jednoho a půl metru. Spojuje tenké střevo s konečníkem. Skládá se z několika oddělení. Masty stolice se hromadí v konečníku, odkud jsou od těla odstraněny konečníku.

Co není součástí trávicího systému

Všechny ostatní orgány, které "žijí" v peritoneální zóně, patří do genitourinálního systému. Jedná se o ledviny, nadledviny, močový měchýř a také močové orgány, ženské a mužské pohlavní orgány.

Obličej podobný fazole. Umístil v bederní oblasti. Pravý orgán je relativně menší než levý. Spárované orgány provádějí čištění a sekreční funkci moči. Regulace chemických procesů. Nadledvinky produkují řadu hormonů:

 • norepinefrin;
 • adrenalin;
 • kortikosteroidy;
 • androgeny;
 • kortizon a kortizol.

Z názvu můžete pochopit přítomnost žláz v těle - nad ledvinami. Orgány pomáhají lidem přizpůsobovat se různým životním podmínkám.

Je to důležité! Díky nadledvinám zůstává člověk odolný ve stresových situacích, které chrání centrální nervový systém před negativními účinky.

Dodatek je malý orgán peritonea, který je přívěsem céka. Jeho velikost v průměru není větší než jeden centimetr, je dvanáct milimetrů na délku. Chrání gastrointestinální trakt před vývojem onemocnění.

Jak kontrolovat peritoneální orgány na přítomnost patologie?

Hlavní metodou diagnostiky zdraví břišních orgánů je ultrazvuk. Studie nepoškozuje strukturní jednotky tkání, takže je pro tělo bezpečné. Postup lze provést opakovaně, je-li to nutné. Při vývoji událostí se aplikují metody klepání (perkuse), palpace a naslouchání (auskultace) peritoneálních orgánů. Správné umístění entrailů a přítomnost ložisek infekce lze kontrolovat pomocí MRI (magnetická rezonance) a CT (počítačová tomografie).

Je to důležité! Nemoci břišních orgánů mohou ohrozit lidský život. Proto při prvních příznacích, bolesti v zónách peritonea, okamžitě vyhledá pomoc lékařů.

Jaké nemoci ovlivňují břišní dutinu?

Když do těla vstoupí bakteriální infekce, může se vyvinout apendicitida. Léčba je prováděna chirurgickou metodou, tj. Je odstraněna příloha. Často je diagnostikováno vynechání orgánů. První obvykle snížil žaludek. Léčba zahrnuje správnou výživu, předepsanou odborníkem na výživu, cvičební terapií a speciální obvazovou bandáží.

Při vývoji střevní obstrukce nebo vzniku adhezí se provádí operace. Pokud slepení způsobí obstrukci, jsou odstraněny, ale pouze ze zdravotních důvodů. V takových případech jsou relapsy možné. U častých exacerbací obstrukce doporučují lékaři stravu bez stravy.

V případě zánětu žaludku není návštěva lékaře nezbytná, pokud příznaky zmizí během několika dnů. Je důležité pít více tekutin, aby nedošlo k dehydrataci. Pokud se pacient nestane snadnějším na třetí den, musíte jít na kliniku. Lékaři předepisují nezbytné testy, komplexní léčbu. Ve většině případů jsou to drogy.

Nejčastějším onemocněním retroperitoneálního prostoru jsou hemoroidy. Patologie přináší spoustu nepohodlí. Při nesnesitelném bolestivém syndromu provádějí lékaři chirurgickou léčbu. Pokud je progrese onemocnění mírná, provádí se terapie léky, lotiony, komprese a lázně s použitím bylinné terapie.

Břišní kýla je vrozené nebo získané onemocnění, v důsledku čehož vyčnívá velké nebo tenké střevo přes otvor v břišní dutině. Vyskytuje se během těhotenství, obezity nebo těžké fyzické námahy v důsledku stálého tlaku na určitém místě v peritoneu. Dalším důvodem je silný tlak na skořápku vnitřních orgánů. Léčba patologie chirurgicky.

Jak a co je pro zdravé trávení?

Aby se tělo cítilo pohodlně, stojí za to získat několik užitečných návyků:

 1. Sledujte, co jíte. Jezte více zeleniny, ovoce, obilovin ve stravě. Vyhněte se mastným, slaným a sladkým potravinám.
 2. Důkladně žvýkat. Všechny potraviny je třeba jíst pomalu a dobře brousit zuby. To pomůže předejít nadýmání, gastrointestinální poruchy.
 3. Dejte si občerstvení. Místo tří standardních jídel jděte 5-6 jídel denně. Snižte počet porcí na snídani, oběd a večeři a mezitím potlačte hlad se zeleninou, ovocem, mléčnými výrobky, ořechy.
 4. Odstraňte mastné potraviny. Tuky přinášejí pouze zažívací potíže, nadváhu a vývoj patologií srdečního svalu. Zkuste vypařování nebo pečení.
 5. Vařte se. Více užitečné a výživné pro tělo je jídlo vařené sami. Polotovary, které jsou vysoce kalorické, solené, jsou škodlivé pro trávicí systém a tělo jako celek.

Anatomická struktura břišních orgánů je v mnoha laboratořích pečlivě zkoumána moderními vědci. To přispěje k možnosti diagnostiky patologií této zóny v počátečních fázích vývoje onemocnění. Výsledkem je, že příprava a léčba samotných pacientů bude prováděna rychleji, aniž by patologie umožňovala přejít k závažnějším stadiím progrese. Současně se radikální metody řešení problémů ustupují do pozadí.

Zdraví orgánů do značné míry závisí na osobě. Včasné diagnostiky a léčebné postupy zvyšují šance na úplné obnovení fungování orgánů. Proto byste měli hledat pomoc při prvních příznacích.

Pracovní zkušenosti více než 7 let.

Profesní dovednosti: diagnostika a léčba onemocnění trávicího traktu a žlučového systému.